תכניות

טלויזיה

תכניות

טלויזיה

כתבות

בעיתונות

כתבות

בעיתונות

ספרים

ומאמרים

ספרים

ומאמרים

אני אישה סקרנית שאוהבת מלים. למזלי הטוב, אני עושה את מה שאני אוהבת ואוהבת את מה שאני עושה. וכמו המשפט הסיני החכם אני לא מרגישה שאני עובדת אפילו יום אחד בחיי. 

מה אני עושה